De hoofdregel bij ontslag is dat de medewerker die tenminste 2 jaar in dienst is recht heeft op een transitievergoeding. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van het loon, de leeftijd en het aantal dienstjaren.

Het recht op transitievergoeding bestaat ook als een overeenkomst van bepaalde tijd die 2 jaar of langer duurt afloopt.

Er zijn enkele uitzonderingen op bovengenoemde hoofdregel. Een transitievergoeding is niet verschuldigd als:

  • De arbeidsovereenkomst is op initiatief van de werknemer opgezegd
  • De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is na ommekomst van de bepaalde tijd op initiatief van de werknemer niet verlengd.
  • De werknemer nog geen 18 jaar is en hij gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkt.
  • Het ontslag verband houdt met het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd.
  • Het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.
  • Werkgever in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling is verleend.

De vaststellingsovereenkomst

Veruit de meeste arbeidsovereenkomsten worden beëindigd via een zogeheten vaststellingsovereenkomst. Partijen onderhandelen dan over de beëindigingsvoorwaarden en leggen het onderhandelingsresultaat vast in een overeenkomst. Maar hoe zit het dan met de transitievergoeding? Heb je als werknemer recht op een transitievergoeding, ook al is daar niet over opgenomen in de vaststellingsovereenkomst en je 2 jaar of langer in dienst was?

Onderhandel over een vaststellingsovereenkomst

Als je goed onderhandelt over de beëindigingsvoorwaarden van je arbeidsovereenkomst, en je juridisch niet erg zwak staat, zal je er waarschijnlijk in slagen een transitievergoeding of andersoortige ontslagvergoeding met je werkgever af te spreken. Vergeet je echter een transitievergoeding af te spreken dan kan je dat niet achteraf alsnog opeisen. Er zijn inmiddels een aantal werknemers die dergelijke situaties aan de rechter hebben voorgelegd, maar zij kwamen van een koude kermis thuis. De rechter wees geen transitievergoeding toe! De rechters waren onder meer van oordeel dat de werkgever niet de plicht heeft de werknemer te wijzen op een mogelijke transitievergoeding.

Conclusie:

Vaak bestaat er recht op een transitievergoeding bij ontslag, maar eis dat wel tijdig op en laat dit recht bij beëindiging met wederzijds goedvinden vastleggen in de vaststellingsovereenkomst

 

Leave a Reply