We moeten steeds vaker samenwerken. Het werken in een team wordt ons al vroeg aangeleerd. Elkaar helpen als de ander ergens minder goed in is. In het bedrijfsleven kan dit zelfs het succes of het faillissement van een bedrijf betekenen. Er wordt veel projectmatig gewerkt en een goed projectteam is dan ook van groot belang.

 

Belangrijk om mee te beginnen is om te definiëren wanneer een projectteam een succes is. Als je dit van tevoren niet weet, kan je ook niet controleren of meten wanneer je tevreden bent over (de prestaties van) het team. Daarnaast is de grootte van het team ook erg belangrijk. Een richtlijn hiervoor is tussen de 4 en 9 personen, en het ideale projectteam bestaat uit 6 personen. Deze personen dienen verschillende expertises te hebben om elkaar aan te vullen. Wat belangrijk hierbij is, is dat hier wel enige overlap in zit, omdat men anders elkaar niet altijd kan begrijpen. Hierdoor voorkom je misvattingen. Ook zijn verschillende karaktereigenschappen van groot belang. Als iedereen de leider in de groep wilt zijn botst dit. Evenmin zal er niet veel teweeg worden gebracht als iedereen zich erg passief opstelt.

 

Teambuilding

Natuurlijk is het erg belangrijk om eerlijk en open naar elkaar te zijn, maar voor een projectteam geldt dit extra. Je wil niet dat er onenigheden in een projectteam ontstaan. Irritaties dienen daarom zo vroeg mogelijk uitgesproken te worden. Daarbij komt ook dat alle neuzen dezelfde kant op dienen te staan. Om de neuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen zijn teamontwikkeling activiteiten ideaal. Teambuilding kan een belangrijke rol spelen om het ideale team te vormen. Leren om letterlijk voor elkaar door het stof te gaan. Bedrijven, wielerploegen en studentenverenigingen zijn organisaties die veel aan teambuilding doen op verschillende manieren. De één wat heftiger dan de ander, maar uiteindelijk allemaal met hetzelfde doel: het ideale team creëren.

 

Succes vieren

Wanneer het project geslaagd is, vergeet dan uiteraard niet om dit samen te vieren! Dit kan van een taart bij de koffie zijn tot een uitbundige opening van een nieuw gebouw. Dit hangt helemaal van het project af. Ook is de evaluatie van groot belang om de volgende keer weer het ideale projectteam samen te kunnen stellen.

Leave a Reply