Het onderwijs kan niet stilstaan, zowel de lesstof als de lesmethoden moeten aangepast worden aan de tijd waarin de lessen worden gegeven. Zo speelt informatica nu een veel grotere rol als voorheen. Dat geldt ook voor taalonderwijs, door de huidige wereldeconomie en het gebruik van internet. Virtual Reality in het onderwijs is een nieuw leermiddel met veel potentie maar ook met potentiële valkuilen. Welke VR apps in het onderwijs zijn er, hoe bedien je VR software en is Virtual Reality voor kinderen eigenlijk wel veilig? Om snel en duidelijk antwoord te krijgen is het volgen van een Virtual Reality workshop een goede start, of bezoek een Virtual Reality beurs. Op deze pagina maken we alvast een start met een eerste les in de virtuele wereld van VR onderwijs.

 

Voordelen van VR educatie

Er zijn wereldwijd al vele educatieve VR projecten opgestart, daar zijn al diverse voordelen aan het licht gekomen zoals:

 

  • Met Virtual Reality in het onderwijs kun je kinderen naar locaties brengen die ze fysiek niet kunnen bezoeken.
  • VR educatie biedt een democratisering van het onderwijs omdat je veel kosteneffectiever een kwalitatief goed lesprogramma kunt aanbieden.
  • Het is bewezen dat VR software en VR content de gebruiker meer empathie geeft voor het onderwerp.
  • Er zijn al vele VR apps in het onderwijs die gratis of tegen lage kosten te gebruiken zijn.
  • VR hardware is te koop en ook te huur, de drempel om te starten ligt erg laag.
  • Met een Virtual Reality workshop kun je niet alleen studenten wegwijs maken binnen de virtuele wereld, maar ook zeker de leraren ondersteunen.

 

Virtual Reality in het onderwijs

Het grootste obstakel om VR te integreren binnen het bestaand onderwijs is niet de groep studenten, maar juist de groep onderwijzers. Uiteindelijk is de onderwijzer één of meerdere generaties verwijderd van de leerling, en kinderen pikken technologische vernieuwingen veel sneller op. Hoewel Virtual Reality niet zo ingewikkeld hoeft te zijn, is VR educatie voor onderwijzers de eerste stap. Met een Virtual Reality workshop bijvoorbeeld, of met een bezoek aan een Virtual Reality beurs.

 

VR apps onderwijs

Er zijn diverse educatieve VR apps voor het onderwijs zoals Google Expeditions en Unimersiv. Daarnaast zijn er al vele documentaires, natuurfilms en andere producties die via YouTube in 360 video te bekijken zijn. Het is uiteraard ook mogelij k om custom VR apps te laten ontwikkelen, hier zijn diverse platformen voor beschikbaar. Door te starten met een introductie in VR voor zowel studenten als onderwijzers kun je de mogelijkheden op een gecontroleerde wijze beoordelen.

 

Virtual Reality workshop

Naast de inhoud en de technologie zullen er ook vragen zijn van onderwijzers en ouders over de mogelijke risico’s van Virtual Reality voor leerlingen. Uiteindelijk zijn er projecten waarin basisschoolkinderen al gebruik maken van VR headsets, tot aan universitaire studies voor volwassenen. Is VR veilig binnen de ontwikkeling van het kind, en waar moet je op letten? Tijdens een VR workshop komen dit soort vragen uiteraard aan bod, dit zijn absoluut vraagstukken die beantwoord moeten worden alvorens Virtual Reality in het klaslokaal te introduceren. Laat je daarom vooraf goed voorlichten door VR experts met kennis van zaken, en ook affiniteit met onderwijs.

 

Leave a Reply