De juiste inrichting van een IT-omgeving is van groot belang. Het heeft namelijk enorme invloed op de dagelijkse werkzaamheden en de manier waarop deze werkzaamheden plaatsvinden. Wanneer de inrichting van een IT-omgeving niet optimaal is, halen medewerkers niet het optimale uit het bedrijf. Zonde! Een IT-omgeving die is ingericht volgens User Based Computing zorgt ervoor dat mensen minder fouten maken, prettiger werken en productiever zijn.

Gebruiker staat centraal

 

Een digitale werkplek die is ingericht volgens User Based Computing stelt de gebruiker centraal. ICT is er voor de gebruiker, en niet andersom. Dat is hierbij de gedachte. De meeste gebruikers van een digitale werkplek willen zich niet bezig hoeven houden met techniek, maar gewoon met de functies die de IT-omgeving te bieden heeft. User Based Computing is ingericht op het feit dat informatie naar de gebruiker wordt gebracht. De omgeving is met User Based Computing gemakkelijk en intuïtief te gebruiken. Verder wordt er hierbij rekening gehouden met het feit dat er later nog de mogelijkheid bestaat om nieuwe technologie te integreren.

User Based Computing integreren

 

Zoals hiervoor al beschreven kan User Based Computing de dagelijkse werkzaamheden voor het personeel prettiger maken. Het integreren van User Based Computing heeft de nodige gevolgen voor een bedrijf. Het gebruik maken van deze inrichting van de IT-omgeving zorgt voor een totaaloverzicht van de status van de IT infrastructuur, IT beheerorganisatie en IT gebruikersorganisatie. Door middel van een USB assesment is het mogelijk om een beeld te krijgen van de samenhang tussen deze onderdelen en mogelijke verbeterpunten inzichtelijk te maken.

Het USB assesment

 

Het assesment begint met het in kaart brengen van de huidige infrastructuur van de IT-omgeving. Dit geeft een beeld van de mogelijkheden. Vervolgens worden de kennis en vaardigheden van de ICT-gebruikers in kaart gebracht. Wat kan er nog beter worden gedaan? Daarna wordt de totale IT-omgeving getoetst op tactisch en operationeel niveau. De uitkomsten hiervan worden toegepast op het organisatorische vlak van het IT-beheer. Hierna volgt een rapportage. In de rapportage worden de resultaten gematcht met de ambitie van het bedrijf. De laatste stap is om elke betrokkene kundig te maken op het gebied van de nieuwe manier van werken.

 

De IT-omgeving inrichten volgens het principe van User Based Computing kan een hele positieve verandering teweeg brengen binnen bedrijven. Technologische ontwikkelingen gaan snel, en dat is erg prettig. Maar om dit allemaal begrijpelijk en optimaal werkend te houden is een goede inrichting van de IT-omgeving noodzakelijk.

Leave a Reply