Het komt wel eens voor dat een accountant een andere verklaring afgeeft dan een jaar daarvoor, terwijl de cijfers vergelijkbaar zijn. In deze gevallen kan een OKB accountant de uitkomst zijn. Alleen wat houdt dat nu precies in? In dit artikel wordt daar meer over verteld.

Een opdrachtgerichte kwaliteitscontrole

Een opdrachtgerichte kwaliteitscontrole wordt ook wel een OKB genoemd. Dit betekent dat er een onafhankelijke accountant naar de verklaring gaat kijken. Deze accountant moet dan vervolgens tot hetzelfde oordeel komen, wanneer de onderbouwing in de verklaring wordt opgevolgd. Bij sommige organisaties is het laten uitvoeren van een OKB zelfs verplicht. Dit geldt voornamelijk voor de organisaties die een openbaar belang hebben.

Hoe gaat een OKB in zijn werk?

Naast een verplichte OKB is het natuurlijk ook mogelijk om een OKB aan te vragen, wanneer je het niet eens bent met de verklaring van de accountant en deze wilt laten controleren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op het moment dat een accountant een andere verklaring heeft gegeven dan het jaar daarvoor, maar de cijfers vrijwel hetzelfde zijn gebleven. Door een externe kwaliteitsbeoordelaar worden dan een aantal vragen gesteld. Welke risico’s zijn er gedefinieerd, wat heeft het controleteam gevonden en hoe is de verklaring onderbouwd. De beoordelaar begint dan met het kijken naar de conclusies en gaat vervolgens dieper daarop in. De onafhankelijk accountant kan in deze gevallen tot dezelfde conclusie komen. Wanneer dit niet het geval is zal er een discussie ontstaan met de accountant die het verslag heeft opgesteld. De onafhankelijke accountant kan in dit geval de accountant alleen behoeden voor misstappen en dus niet het verslag aanpassen. De eerste accountant blijft namelijk eindverantwoordelijk voor het verslag.

Voordeel van een OKB

Hoewel het bij sommige organisaties dus verplicht is om een OKB te laten uitvoeren, kan het bij de andere organisaties ook nooit kwaad. Het hoeft dus niet alleen wanneer je het er niet mee eens bent. Een OKB komt de kwaliteit altijd ten goede. Als accountantskantoor wordt je er zelf ook alleen maar beter van omdat je met andere accountants in discussie gaat.

 

Leave a Reply