Als een persoon komt te overlijden zal deze bezitten achterlaten en in sommige gevallen ook schulden. Openstaande schulden zullen moeten worden voldoen met behulp van de goederen uit de nalatenschap. Bij het inschakelen van een vereffenaar zal deze alle verantwoordelijkheden op zich nemen. Van het betalen tot schulden tot het uitkeren van bezittingen. Wat de taken van een vereffenaar precies inhoudt en of het daadwerkelijk inschakelen van een vereffenaar nodig is lees je hier.

Wat doet een vereffenaar?

Een vereffenaar neemt de taak op zich om de nalatenschap te verdelen volgens de regels. Hij zorgt voor een boedelbeschrijving waar alle bezittingen maar ook schulden zal worden opgenomen. Op het moment van overlijden bezit de vereffenaar tijdelijk alle bezitten en zal bij eventuele schulden deze voldoen aan de schuldeisers. Vorderingen die nog geïnd moeten worden is ook zijn taak. Bewindvoering na overlijden komt ook vaak voor bij bewindvoerders die te maken krijgen met overleden cliënten. De afwikkeling is een lastige en tijdrovende klus en vereffenaars hebben genoeg ervaring om dit goed te regelen.

Is een vereffenaar inschakelen verplicht?

Het inschakelen van een vereffenaar is niet verplicht. Het is daarentegen wel absoluut aan te raden om een vereffenaar inschakelen. Je bent namelijk op deze manier verzekerd dat alles volgens de regels verloopt en de afwikkeling geen losse draadjes bevat. Er bestaan ook situaties waarin de rechtbank kan doen besluiten om een onafhankelijk vereffenaar te benoemen. Denk bijvoorbeeld wanneer de afwikkeling niet lukt door bijvoorbeeld een ruzie tussen jou en andere erfgenamen. Als je zelf een vereffenaar inschakelt is het aan te raden om iemand te kiezen met ervaring en bij voorkeur ook advocaat is.

Wat zijn verregaande bevoegdheden?

Op het moment dat er schulden zijn en deze moeten worden betaald met behulp van het verkoop van goederen zal de vereffenaar dit altijd in overleg doen met de erfgenamen. Zo kunnen er goederen zijn die voor de erfgenamen emotionele waarde hebben worden behouden. Er kan zich een situatie voordoen waarin de erfgenamen het samen niet eens kunnen worden over het feit wat er verkocht moet worden om de schulden te voldoen. De vereffenaar heeft dan de bevoegdheid om zelf een keuze te maken welke bezittingen verkocht worden.

Leave a Reply